Agripet

Adresse:
,

Tlf: 72 50 50 50 tastvalg 2

Hva er viktig tenke p nr man velger fr til hund?

Det aller viktigste er at fôret er smakelig og at hunden eter det. Videre bør en velge et fôr som er tilpasset hundens livsstadie og aktivitetsnivå. Det vil si et valpefôr til en valp, et voksenfôr til hunder mellom 1 – 7 år, og et såkalt ”seniorfôr” til eldre hunder. Her er innholdet av næringsstoffer tilpasset de variasjoner i behov som en har ved ulike livsstadier.

Utover dette er det aktivitetsnivået som er viktigst. Svært aktive hunder, brukshunder og hunder som er i trening, under jakt eller løp har et langt høgere energibehov enn hunder som er mer inaktive. Derfor må en velge et fôr meg høgt energiinnhold – det vil si med høgt fettinnhold.

Hvor viktig er valg av hundefôr for hundenes helse

Flere forhold knyttet til fôr og fôring er viktig for god helse hos hund. Riktig tilførsel av alle næringsstoffer og rett forhold mellom næringsstoffene inklusive vitaminer og mineraler er det aller viktigste slik at verken underdekning eller overforsyning oppstår.

Utover dette er det fordøyelsesforstyrrelser og hud- og pelsproblemer som er mest vanlig hos hund i dag. Ved å velge et fôr som har et visst innhold av kostfiber og andre fiberfraksjoner med prebiotisk effekt vil en normalt oppnå god tarmhelse. Når det gjelder hud- og pels så har fettkvalitet og da fettsyresammensetningen i fôret stor betydning. Essensielle fettsyrer som EPA og DHA fra marine oljer har svært positiv effekt på hud- og pelskvalitet, ledd/bein, immunforsvar og generell helse hos hund. Derfor bør en velge et fôr som har et minimum innhold av disse fettsyrene.

Bør ulike hunderaser ha ulik fôrtype

Det ikke behov for at hver enkelt rase skal ha sitt eget fôr. Normalt er det marginale forskjeller mellom rasene med hensyn til næringsbehov, og derfor er det ikke noe problem å finne et fôr i et standard sortiment som passer den enkelte hunderasen. Egne blandinger tilpasset hundens størrelse er derimot mer relevant. Dette gjelder spesielt i valpeperioden der for eksempel spesialfôr til store raser kan holde igjen tilveksten noe slik at bein- og leddproblemer kan forebygges.
Hva er tegn på riktig fôr hos hunden
I korte trekk; at hunden har god appetitt på fôret, fin og passe fast avføring med mørk brun farge, at den har blank pels, ikke altfor mye røyting utenom vår og høst - de normale røyteperiodene, at den ikke flasser, ikke har tørre og sprukne poter og at den er livlig, trivelig og oppvakt
Hvordan beregner vi riktig fôrmengde
Utfra hundens vekt beregner vi et vedlikeholdsbehov basert på metabolsk vekt. Utover dette beregnes et energibehov utfra om den er i vekst (valper), om den er drektig eller har valper (dier). Utover dette er aktivitetsnivået det aller viktigste. Livlige og aktive hunder må ha mer energi eller fôr enn hunder med moderat aktivitetsnivå. Og hunder som er i trening, under jakt eller deltar i løp av ulike slag – kan ha et energibehov som ligger mange ganger over det normale behovet. Uansett er det viktig å følge med på hundens hold og justere fôrmengder utfra det at hunden ikke skal være verken mager eller overvektig.

Er overfôring og overvekt et problem

Det blir stadig flere overvektige hunder - omtrent parallelt med at overvekt hos mennesker øker. For mye fôr, for mange godbiter og matrester mellom de vanlige måltidene er i noen tilfeller årsaken til overvekt. Men den mest vanlige årsaken til overvekt er for lite aktivitet.

For å redusere problemene med overvekt – bør en velge et fôr med lågere energiinnhold enn normalt.
Hvorfor velge Appetitt hundefôr
Utviklet og produsert i Norge.
Appetitt skiller seg fra andre fôrtyper på det norske markedet ved at det er utviklet og produsert i Norge. Det at det produseres i Norge gjør at det er kort veg fra produksjon til markedet og at vi ikke trenger å ligge med store lagerbeholdninger. Det vil si at ferskhetsgraden er svært høg.
Moderat proteinnivå
Appetitt består av protein med høg proteinfordøyelighet og biotilgjengelighet. Moderat proteinnivå gir mindre overskuddsprotein og nitrogen som må skilles ut via nyrer og urin. Dermed er god proteinkvalitet positivt for å unngå belastning for nyrer og urinveger og bidrar positivt på hundens generelle helse.

Viktige råvarer i Appetitt

De viktigste råvarene er de norske marine og animalske råvarene fra laks og kylling som bidrar med høgverdig protein og fett. Videre andre norske råvarer som raudåte (Calanus finmarcicus) - et zooplankton fra Norskehavet. Dette bidrar med viktige funksjonelle stoffer som glukosamin og astaxanthin. Dette er stoffer som er positivt for hundens helse gjennom at de kan virke positivt på ledd og bein samt kan virke som antioksidant. I tillegg kommer MacroGard™ - betaglukaner fra bakegjær – også med norsk opprinnelse. Dette hjelper for å opprettholde et sterkt immunforsvar hos hunden.

Prebiotiske kostfiber og livsviktig fettsyrer

Utover dette kan nevnes at fordøyelsesforstyrrelser og hud- og pelsproblemer er relativt utbredt hos hunder i dag. Appetitt har et avbalansert innhold av kostfiber (FOS-fruktooligosakkarider) og andre fiberfraksjoner med prebiotisk effekt noe som bidrar til mage- og tarmhelse. Når det gjelder hud- og pels så har fettkvalitet og da fettsyresammensetningen i fôret stor betydning. Essensielle fettsyrer som EPA og DHA fra marine oljer har svært positiv effekt på hud- og pelskvalitet, ledd/bein, immunforsvar og generell helse hos hund. Derfor er innholdet av disse fettsyrene nøye avbalansert i Appetitt. Summen av disse to fettsyrene er minimum 3 – 4 gram pr. kg. fôr. I tillegg er forholdet mellom omega-3 og omega-6 fettsyrer maksimalt 1:5.
 

< Tilbake