Agripet

Adresse:
,

Tlf: 72 50 50 50 tastvalg 2

Hunden -en alteter

Næringsstoffene hunden trenger

Hunden er klassifisert som en ”omnivor” eller alteter, men med stor andel animalske råvarer i dietten. Dette gjenspeiles også i hundens tannsett og relativt korte fordøyelseskanal.
Opprinnelige – eller før hunden ble domestisert - bestod kostholdet av byttedyr som i hovedsak består av proteiner og fett. Innvollene til byttedyra ble også spist slik at hunden dermed til en viss grad er tilpasset fordøyelse av karbohydrater. Men fordøyelseskanalen til hunden er kort og dermed lite effektiv slik at den må ha et konsentrert fôr med lett tilgjengelige næringsstoffer for å kunne dekke sitt behov for næringsstoffer.

Næringsstoffer
Et næringsstoff er et stoff i fôret som har en spesifikk funksjon i kroppen og bidrar til for eksempel vekst, vedlikehold av kroppsvev og helse.
Næringsstoffene i fôret kan deles i energiholdige næringsstoffer, vitaminer og mineraler. De energiholdige næringsstoffene deles i tre grupper: proteiner, fett og karbohydrater. I tillegg kommer vann som det aller viktigste næringsstoffet.

Energi
Hunden trenger energi til de ulike prosessene i kroppens stoffskifte, opprettholdelse av kroppsvarme og muskelaktivitet. Fôrets energiinnhold eller energiverdi for hunden, bestemmes av innholdet av protein, fett og karbohydrater og tilgjengeligheten eller fordøyeligheten av disse. Tidligere var det vanlig å bruke kalorier som energienhet, men nå er det blitt vanlig å bruke Joule som energienhet. 1 kalori = 4,184 joule.

Vann
En voksen hunds kropp består av ca 70 % vann. Vann er det aller viktigste næringsstoffet for alle pattedyr og en hund kan ikke overleve mange dagene uten vann. En enkel kontroll på om hunden er dehydrert (mangler vann) er å løfte opp en hudfold på hundens rygg. Dersom hudfolden blir stående er det et tegn på at hunden dehydrert.

Proteiner
Proteiner bygger opp og vedlikeholder kroppens celler, muskler, kjertler, kroppsvev osv. Protein må tilføres kroppen daglig for at kroppens behov til vedlikehold og vekst skal dekkes.
Proteinene er bygd opp av aminosyrer. En del av aminosyrene kan omdannes i kroppen fra andre aminosyrer, men enkelte av aminosyrene kan ikke kroppen selv danne. Disse kalles for essensielle eller livsviktige aminosyrer. En kjenner til 10 – 12 såkalte livsviktige aminosyrer - og disse må tilføres hunden i riktige menger gjennom fôret.

Uheldig med overskuddsprotein
Hunden ikke evne til å lagre overskuddsprotein. Derfor blir overskuddsprotein brukt direkte til energi eller omdannet til glykogen eller fett for energilagre. For mye protein og protein av dårlig kvalitet kan resultere i diaré, sterkt luktende urin og stor belastning på nyrer og urinveger.
Behovet for proteiner avhenger av fordøyeligheten og innholdet av essensielle aminosyrer (biologisk verdi). Innholdet av råprotein i fôret er vanligvis i størrelsesorden
20 - 35 % av tørrstoffinnholdet.

Fett
Fett har to viktige funksjoner: Fungere som energilager/skaffe energi til kroppens energikrevende prosesser og tilføre livsviktige fettsyrer. Det finnes mange ulike typer fett - men normalt snakker vi om triglyserider som er den mest vanlig. Denne formen for fett består av glyserol og tre fettsyrer. Fettsyrene kan ha ulik lengde og form og kan deles i ulike klasser som omega-3, omega-6 osv. avhengig av plassering av dobbeltbindinger på karbonkjeden

Livsviktige fettsyrer
For dyr, inkludert mennesker og hund er altså de to fettsyrene α-linolensyre og linolsyre de aller viktigste. Imidlertid er omdanninga av til de viktige fettsyrene EPA og DHA lite effektiv og svært variable mellom individer. Derfor er det aller sikreste å tilføre disse direkte via fôret. Dette kan aller enklest gjøres ved å tilsette marine oljer (eks. lakseolje).

Omega-3/Omega-6-forholdet
Både vi mennesker og hunder trenger både omega-3- og omega-6-fettsyrer for å bevare god helse, og vi trenger å ha riktig mengde av disse fettsyrene. Det ideelle forholdet mellom omega-3- og omega-6 er 1 : 5. Når det gjelder tilførsel av EPA og DHA finnes det ingen anbefalinger for hund, men for mennesker anbefales det i EU min. 0,25 gram pr. dag. Dette vil forebygge blant annet hjerte og karsykdommer

Karbohydrater
Karbohydrater finnes hovedsakelig i planter og kan deles i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.
Monosakkarider er enkle sukkerforbindelser som for eksempel glukose. Glukose transporteres med blod og er den viktigste kilden for energimetabolisme i cellene og er svært viktig som energikilde for hjernen.
Polysakkarider består av mange monosakkarider i komplekse kjeder, og stivelse og fiber og/eller kostfiber er mest interessant i hundefôr. Stivelse spaltes lett i tynntarmen hos hunden, tas opp som glukose og er dermed en god energikilde. Fiber spaltes ikke i tynntarmen, men brytes ned mikrobielt i bakre tarmavsnitt. Samtidig frigjøres flyktige fettsyrer som er positivt for generell tarmhelse, reduksjon av lukt osv.

FOS-frukto-oligosakkarider
De såkalte frukto-oligo-sakkaridene (FOS) virker positivt på etablering av gode bakteriekulturer som laktobaciller og bifidobakterier. Videre medvirker ulike fiberfraksjoner til å redusere passasjehastighet, øke muskelaktiviteten i fordøyelseskanalen og dermed bidra til generelt bedre fordøyelse.
Fôr som har et for høyt fiberinnhold vil passere raskt gjennom hundens tarm, det vil føre til at næringsopptaket blir mindre effektivt. I diett- og slankefôr benyttes større mengder med fiber slik at hunden oppnår metthetsfølelse samtidig som det bidrar til å senke energiinnholdet i fôret.

Vitaminer
Vitaminer er organiske stoff som er nødvendige for mange av hundens stoffskifteprosesser. Med unntak av noen få vitaminer som hunden kan syntetisere sjøl, må vitaminene tilføres i tilstrekkelige mengder via fôret. Generelt kan en si at vitaminer er viktige for vekst, hud, pels og et godt immunforsvar. Det er vanlig å dele vitaminene i fettløslige og vannløselige.
De fettløselige vitaminene er A, D, E og K vitamin. Fettrike fôr til aktive hunder må normalt ha et høyere innhold av fettløselige vitaminer. For store mengder av vitamin A og D kan føre til forgiftninger.
Vannløselige vitaminer omfatter en rekke med B-vitaminer og vitamin C. De kan ikke lagres i kroppen, og et eventuelt overskudd skilles ut i urinen. Dermed er det ingen av disse vitaminene det er noen fare med for stort inntak av.

Mineraler
Mineraler er uorganiske stoff som er avgjørende for normal vekst, utvikling og vedlikehold av kroppen. Mineraler er viktig for beinbygningen, tenner, opprettholde væskebalanse (opprettholde osmotisk trykk), syre- base balansen, biokjemiske reaksjoner i kroppen og inngår i mange av kroppens hormoner. Mineralbehovet avhenger av hundens livsstadium og aktivitetsnivå.
Vi deler mineralene inn i makromineraler og mikromineraler. Makromineralene er de som utgjør størsteparten av det totale mineral- eller askeinnholdet i kroppen: kalsium, fosfor, magnesium, svovel og elektrolyttene natrium, kalium og klor. Mikromineralene finnes i små mengder i kroppen og behovet for tilførsel via fôret er også lågt: jern, sink, kopper, mangan, jod, selen og kobolt.
 

< Tilbake