Agripet

Adresse:
,

Tlf: 72 50 50 50 tastvalg 2

Hund og ernæring

Hunden er viktig for oss mennesker

Mennesker og hund har vært knyttet sammen til alle tider og de fleste i dag har et eller annet forhold til hund. I Norge er det ca. 420 000 hunder. Hver fjerde nordmann forholder seg til en hund daglig, og tallet er økende.

Hundeholdet har et vidt spenn fra jakthund, gårdshund, ulike typer tjenestehunder til ganske enkelt som et «familiemedlem». Kontakt med hund og de positive effektene på vår fysiske og psykiske helse er blitt mer verdsatt.

Stell godt med hunden
Hunder i dag lever mye lengre enn bare for 20 – 30 år siden, og det er ikke uvanlig at en hund blir 14 -15 år gammel og fortsatt i relativ fin form. Dette skyldes bedre fôr og fôring, bedre veterinærkontroll og generelt bedre hundehold enn tidligere.

Les mer:
Hunden -en alteter, om næringsstoffene hunden trenger >
Hva er viktig å tenke på når man velger fôr til hund? >